Frågor och svar

Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar skador som orsakas av störningar i muskler, leder och nerver.

Här följer exempel på åkommor som

Ländrygg – ryggskott, ischias

Nacke – huvudvärk,nackspärr, yrsel

Skuldror – axelbesvär, musarm, tendiniter

Arm/hand – tennis- och golfarmbåge, stukningar, vrickningar

Ben/fot – knäskador, stukningar, vrickningar, hälsporre

Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?

Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår som en av flera i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?

Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är sällsynta, mer sällsynta än vid behandling med mediciner.
Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort tid efter behandling och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.

Vikten av att kiropraktorn har en internationellt godkänd utbildning

För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs det förutom djupgående teoretiska kunskaper goda tekniska färdigheter. Att utveckla detta kräver mycket träning, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. Att kiropraktorn har en solid teoretisk och praktisk utbildning är en förutsättning för säker behandling, precis som inom den övriga sjukvården.

Avdragsfri behandling för företag

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skattefri.

http://www.skatteverket.se/skatter/formaner/halsoochsjukvard/forebyggandebehandling.4.7459477810df5bccdd4800014763.html

Vanliga frågor om huvud-, rygg- och nackbesvär

Kan kiropraktorn ta hand om min onda rygg så att den blir bra?

När du uppsöker en kiropraktor för akuta ryggbesvär kommer han eller hon först att undersöka dig för att kunna ställa en diagnos. Om diagnostiseringen visar att kiropraktik är den mest lämpliga behandlingen för de aktuella besvären kan behandlingen påbörjas. l annat fall kommer kiropraktorn att hänvisa dig till den vårdgivare som är bäst lämpad att behandla de besvär du har.

Kan kiropraktorn ta hand om min onda nacke så att den blir bra?

Många nackvärksrelaterade besvär kan behandlas mycket effektivt med kiropraktik. Om de besvär du lider av är av ett sådant slag att kiropraktisk behandling inte är lämplig, kommer din kiropraktor istället att hänvisa dig till den vårdgivare som är bäst lämpad att behandla de besvär du har.

Kan kiropraktorn bota huvudvärk?

Kiropraktik har uppvisat goda resultat i behandling av migrän. l många fall är dessutom det man tror vara migrän i själva verket feldiagnostiserad nackhuvudvärk, vilket behandlas mycket framgångsrikt med kiropraktik. Även spänningshuvudvärk behandlas effektivt med kiropraktik.

Gör det ont att få ryggen behandlad av en kiropraktor?

Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är ytterst sällsynta, mer sällsynta än till exempel behandling med mediciner.

Men som vid all annan verksam behandling, kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen.

Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort tid efter behandling och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.

Hur lång tid tar det att behandla mina besvär med kiropraktik?

Antalet behandlingar som krävs för att du ska bli bra beror på vilka besvär du har och hur allvarliga de är. Generellt kan man säga att ju längre tid du går med en åkomma, desto längre tid tar behandlingen. Och ju snabbare störningen åtgärdas, desto mindre risk är det att du får bestående besvär av den.

karlstadskiropraktorklinik

Följ oss på

Öppettider

 • Mån-Tors
  08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 • Fredag
  08:00 - 12:00
 • Helgdagar
  Stängt

Samarbetspartners