Vår klinik

Karlstads Kiropraktorklinik erbjuder

Akupunktur

Traditionell kinesisk medicin beskriver ett nätverk av så kallade meridianer som genomströmmas av livsenergi, Qi. Är man frisk flyter Qi harmoniskt, men vid sjukdom uppstår blockering eller oregelbundenhet i flödet. Utefter meridianerna ligger akupunkturpunkter som var och en har sin speciella funktion. Genom att stimulera punkterna med nålar återskapas balans och Qi kan flyta fritt igen.

Föreläsningar

Kliniken erbjuder information och föreläsningar. Vi har föreläst för yrkesgrupper, företag, vårdcentraler, kommuner och anpassar därför föreläsningen efter deltagarnas behov. Berätta om dina önskemål i receptionen eller för din terapeut så kan vi berätta vad vi har att erbjuda.

Kiropraktik

Kiropraktik är ett verksamhetsområde som avser förebyggande-, diagnostik-, och behandling av funktionella besvär i rörelseapparaten. Kiropraktisk teori utgår från att störningar i ledernas rörlighet påverkar nervsystemet och ger upphov till smärttillstånd och andra besvär.

Läkare

Genom samarbete med Bo Lindwall som är leg. läkare kan kliniken även vid behov erbjuda hjälp med injektionsbehandling t.ex. kortison. Detta kan bli aktuellt vid kronisk inflammation i senfästen och slemsäckar som vid trochanterit och tennisarmbåge m.m.

Massage

Massage är en manuell teknik för att, genom en kombination av tryck och töjning, bearbeta i huvudsak hud och muskelvävnad. Massagen anses ha en verkan både på kroppsliga och emotionella faktorer, såsom ökat lymfflöde, ökad blodcirkulation samt att sammanväxningar och knutor i musklerna motverkas. Även hormonutsöndringen påverkas.

Samarbete med andra kliniker

Karlstads Kiropraktorklinik har ett väl fungerande samarbete med flera olika kliniker så väl landstingets som privata -även utanför länets gränser. Detta därför att det är viktigt för oss att effektivt kunna hänvisa till undersökningar och behandlingar som inte vi kan ta hand om själva.

Från start sidan kan du klicka dig fram till mera utförlig beskrivning

karlstadskiropraktorklinik

Följ oss på

Öppettider

 • Mån-Tors
  08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 • Fredag
  08:00 - 12:00
 • Helgdagar
  Stängt

Samarbetspartners